Cavalerul de pe drumul luminii

5,00 lei

Format: 20,8 x 14,7 cm

Număr de pagini: 132

Stoc epuizat

Descriere

        O alegorie captivantă, o capodoperă literară menită să încurajeze călătorii obosiţi să poarte emblema Regelui, ca pe o lumină strălucitoare în întunericul luptei. Viaţa este portretizată ca o călătorie cu multe pericole, dar care sfârşeşte în Cetatea Marelui Rege. Pe cei care visaţi să faceţi lucruri măreţe pentru Rege, pe cei care vă aflaţi deja în mijlocul luptei, „Cavalerul de pe drumul luminii” vă va inspira să mergeţi plini de curaj înainte.

„Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n”avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” Efeseni 6:10-17

„Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” Proverbe 4:18

CAPELA DIN VALEA FĂGĂDUINŢEI

       „La capătul cel mai îndepărtat al Pământurilor Apusene locuia Sir Fortis, un cavaler bătrân care era supraveghetorul unuia din avanposturile Marelui Rege. Îşi câştigase renumele în bătăliile din tinereţe, dar virtuţile anilor înţelepciunii îi aduseseră cea mai mare glorie. Flamura Regelui flutura mândră pe zidul castelului şi, când străbătea călare domeniul, onora serviciul regal prin înfăţişarea lui demnă şi prin îndemânarea lui; totuşi, bunătatea şi dezinteresul lui îndeplineau această slujbă într-o şi mai mare măsură. În castelul său domnea mila în locul puterii, iar scaunul lui de judecată era luminat de strălucirea îndurării. Bunul cavaler era foarte iubit de curtenii săi şi de tinerii pe care îi antrena în deprinderea meşteşugului de cavaler. Dintre aceştia, primul era Constant, care fusese pajul lui Sir Fortis şi înaintase la rangul de curtean. Îl slujea cu adânc respect pe bătrânul cavaler, şi fiindcă îşi respecta stăpânul, îl respecta şi pe stăpânul stăpânului său. Din când în când, solii regelui se abăteau pe la curtea supraveghetorului, şi uneori vedea viteji călare îndreptându-se spre Oraşul de Dincolo de Dealuri. Mai mult ca orice, şi-ar fi dorit să obţină şi el o asemenea slujbă, şi visa zi şi noapte la fapte măreţe pentru un mare domnitor. În cele din urmă, nu mai putea să treacă un cavaler pe Drumul Regelui fără ca inima lui Constant să nu îl urmeze. Sir Fortis văzu ce se întâmpla, fiindcă îl iubea pe băiat. – Ştiu ce este în inima ta, îi spuse el într-o zi. Nu-i aşa că te gândeşti la Oastea Regelui şi la Marele Oraş? – Într-adevăr, aceasta se află în inima şi în visurile mele, spuse Constant. Totuşi, ştiu că nu sunt demn de asemenea fapte. Am văzut vrednicia cavalerilor Regelui, şi este dincolo de puterile mele. Dar Sir Fortis zâmbi. – Cine este vrednic? spuse el. Şi cine nu poate fi făcut vrednic? Te-am supravegheat mult timp, şi îţi spun să nu te temi de nimic. Voi fi bucuros să te văd pe drumul acela. Obrajii lui Constant se împurpurară şi ochii îi străluciră. Bătrânul cavaler îl văzu şi zâmbi. – Se poate să-mi fie dat, îşi spuse în sinea lui, să ajung la sfârşitul zilelor înaintea Regelui, împreună cu tânărul meu. Fie ca Regele să-mi îngăduie! Şi spuse tare: – Fiule, sarcina mea aici trebuie încredinţată altcuiva, şi eu trebuie să-mi văd stăpânul faţă în faţă; va fi o onoare pentru mine să te recomand în Oastea în care trebuie să intre orice om. Vei merge în locul sfânt, numit Capela Vocilor, şi acolo te vei păzi cu braţele tale, înfruntând cu curaj tot ce îţi poate aduce noaptea. Şi acolo, dacă vei fi drept şi credincios, vei vedea Marele Nume, pe care nici un om nu este vrednic să-L vadă…”

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.